berita terbaru

Most popular

Tradisi Pengantin Menyelipkan Keris Dipinggang Bermula Dari Kyai Setan Kober

Asal muasal cerita tradisi, terselipnya keris berajut bunga melati dipinggang pengantin pria jawa, bermula dari cerita Keris Kyai Setan Kober milik Adipati  Jipang, Arya Penangsang